Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Dagvaarding ontvangen?

24 januari 2022

In: BlogBlog - StrafrechtBlog - Verdachte

Heeft u een dagvaarding voor de politierechter of meervoudige strafkamer ontvangen? Neem dan gelijk contact met ons op! Onze specialisten helpen u gelijk op weg.

Aanhouding?

Is uw partner, vriend of vriendin of familielid aangehouden? Na de aanhouding wordt hij of zij overgebracht naar een politiebureau om verhoord te worden. Ook wordt hij of zij voorgeleid aan de (hulp) officier van justitie. De (hulp)officier van justitie beoordeeld onder andere de rechtmatigheid van de aanhouding.

In het geval van lichtere vergrijpen wordt hij of zij vaak na het verhoor weer heengezonden. De persoon kan weer naar huis. De officier zal besluiten of hij of zij vervolgens vervolgd wordt en zo ja, of hij of zij een strafbeschikking krijgt of dat hij of zij voor de politierechter moet verschijnen.

De aanhouding voor verhoor mag maximaal 9 uur duren en kan éénmaal met 6 uur verlengd worden, waarbij de uren tussen 0:00 uur en 09:00 uur niet meetellen.

Is er een ernstiger vergrijp gepleegd, dan moet de persoon vaak langer blijven en begint het voorarrest.

Inverzekeringstelling

Als de (hulp)officier van justitie besluit dat de persoon langer moet blijven, wordt hij of zij in verzekering gesteld. De inverzekeringstelling duurt in beginsel 3 dagen.

Uiterlijk binnen 3 dagen en 18 uur na de aanhouding, moet de persoon door een rechter gezien worden. Dat is de rechter-commissaris in strafzaken. In de meeste gevallen vordert de officier van justitie de bewaring voor 14 dagen, maar soms wordt ook de inverzekeringstelling met 3 dagen verlengd. Ook in dat geval moet de persoon verhoord worden door de rechter-commissaris.

Voorlopige hechtenis

De rechter-commissaris beoordeelt of de persoon rechtmatig is aangehouden en of alle formaliteiten in acht zijn genomen. Als de rechter-commissaris oordeelt dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is, dan beveelt hij de onmiddellijke invrijheidstelling. Als de rechter-commissaris vindt dat hij of zij langer vast moet blijven zitten, dan beveelt hij de bewaring voor maximaal 14 dagen. Dit is het begin van de voorlopige hechtenis.

Als de officier van justitie vindt dat de persoon nog langer vast moet blijven zitten, dan vordert de officier de gevangenhouding bij de raadkamer van de rechtbank. De gevangenhouding duurt maximaal 90 dagen.

Voor de voorlopige hechtenis geldt dat een verdenking niet meer voldoende is. In dat geval moet sprake zijn van ernstige bezwaren. Dat betekent dat er meer bewijs tegen de persoon moet zijn om hem of haar langer vast te kunnen houden. Ook moeten er gronden zijn om de persoon vast te kunnen houden, bijvoorbeeld gevaar voor recidive of omdat er nog nader onderzoek uitgevoerd moet worden. Hele ernstige delicten – feiten waar meer dan 12 jaar gevangenisstraf op staat – kunnen ook een grond voor voorlopige hechtenis opleveren.

Uw advocaat

Wij hebben geheimhoudingsplicht en zijn partijdig. Dat betekent dat wij er alleen voor onze cliënten zijn en dat alles met ons besproken kan worden, omdat dat geheim moet blijven. Vanaf het moment dat iemand is aangehouden, heeft hij of zij recht op een advocaat. Wij spreken de persoon voorafgaand aan het verhoor bij de politie om met hem of haar te bespreken wat er precies is gebeurd. Ook bepalen we samen de strategie, waarbij het persoonlijke belang van cliënt voorop staat. Tijdens het verhoor zijn wij ook aanwezig om de persoon bij te staan. Wij letten er dan op dat alles volgens de regels verloopt en dat wat er besproken wordt ook goed op papier komt te staan.

Vanaf het moment dat een persoon in voorlopige hechtenis wordt genomen – dus vanaf het moment dat iemand bij de rechter-commissaris komt – kijken wij naar de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling. Ook beoordelen wij of er voldoende grond is om hem of haar langer vast te houden. Is dat niet het geval, dan zullen wij verzoeken om opheffing van de voorlopige hechtenis. Kan de voorlopige hechtenis worden toegewezen, dan zullen wij vaak om schorsing van de voorlopige hechtenis vragen. Dat betekent dat wij aan de rechter vragen of de persoon – gezien de persoonlijke omstandigheden – het proces in vrijheid mag afwachten.

Wordt u, uw partner, vriend of vriendin of familielid verdacht van een strafbaar feit of heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan gerust contact met ons op!

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×