Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Beleidsontwikkelingen: Asscher wil af van onwenselijk fraudebeleid gemeenten

9 juni 2015

In: NieuwsberichtenWetsvoorstellen

Minister Asscher (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt dat sommige gemeenten te snel uitkeringen stopzetten in plaats van sancties opleggen als mensen de frauderen met uitkeringen. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Sadet Karabulut (SP).  Hij noemt dit ‘onwenseljik’ en wil met gemeenten in gesprek blijven om het belang van fraudebestrijding te benadrukken.

Fraude loont
Uit een analyse van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) bleek onlangs dat fraudeurs door onder meer het beleid van gemeenten niet de straf krijgen die ze verdienen. Veel gemeenten kiezen er bij fraude voor de uitkering te beëindigen in plaats van een passende sactie op te leggen. Hier hebben vooral grote fraudeurs voordele van, aldus de LCSR die de conclusie trekt dat fraude loont.

Onwenselijk

Asscher zegt zich ten dele te kunnen vinden in de conclusies van de LCSR. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat er gemeenten zijn die de wet- en regelgeving op dit gebied goed uitvoeren, maar dat er ook gemeenten zijn die het niet goed doen en dus (te) snel kiezen voor beëindiging van de uitkering. Het rapport laat zien dat ‘een aantal gemeenten prioriteit geeft aan de directe beëindiging van de uitkering en verder geen inspanningen verricht om de te veel betaalde uitkeringen te incasseren. Dit vind ik onwenselijk’, schrijft Asscher. Om hoeveel gemeenten het gaat, vermeldt hij niet.
Bijeenkomsten
Om te zorgen dat alle gemeenten de fraudebestrijding beter gaat uitvoeren gaat Asscher zorgen voor betere voorlichting aan gemeenten. Het Landelijk Kenniscentrum Handhaving heeft daarvoor budget gekregen. Er wordt onder andere voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en er worden regionale voorlichtingsbijeenkomsten en kennisbijeenkomsten over de Fraudewet voor gemeenten georganiseerd. Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs ook in overleg met de VNG en gemeenten benadrukt dat het belangrijk is om fraude goed te bestrijden.
Basisregistratie Personen
Asscher bestrijdt de veronderstelling van Karabulut  dat de 13 miljoen euro die het kabinet onlangs beschikbaar stelde om risicogericht adresonderzoek te doen ervoor zorgt dat alleen mensen die per ongeluk een fout maken gepakt worden. Volgens Asscher wordt het geld ingezet om de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) te verbeteren en kunnen daardoor mensen die adresfraude plegen beter worden opgespoord. ‘Hierdoor komen ook de meer complexe situaties waarbij oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van meerdere toeslagen en regelingen aan het licht. De omvang van de fraude is in dit onderzoek niet afgebakend tot kleine zaken. Het gaat om alle overtredingen.’

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl (5 juni 2015)

Wordt uw uitkering stopgezet (al dan niet wegens de verdenking van fraude), neemt u dan contact op met mr. J.W.D. (Jaap-Willem) Roozemond.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×