Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Wetsvoorstellen: Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

21 mei 2015

In: Uncategorized

Samenvatting:

* de vroegere maximum boete van EUR 810.000,- is nu een variabele boete geworden van maximaal 10% van de omzet van de onderneming;

* de kosten van het voordeel mogen in mindere mate worden afgetrokken van ontnemingsvordering;

* buiten heterdaard mag nu ook worden aangehouden (voorlopige hechtenis is toegestaan) omdat de strafmaxima zijn verhoogd voor niet-ambtelijke omkoming en voor het stelselmatig overtreden van lichtere categorie economische delicten;

* het opnemen van telecommunicatie is verruimd;

* de verjaringstermijn is verruimd (voor niet-ambtelijke omkoming en stelselmatige overtreding van de WED) van zes jaar naar twaalf jaar.

Het wetsvoorstel:

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten ter verbetering van de opsporing, vervolging en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de voornemens in het regeerakkoorden de aanpassing van het regeerakkoord om financiële en georganiseerde criminaliteit hard aan te pakken.

Met dit voorstel worden de strafmaxima van een aantal financieel-economische delicten, zoals misbruik van gemeenschapsgeld, witwasbepalingen en corruptie verruimd of verhoogd. Het uit gewoonte plegen van (lichte) economische misdrijven wordt strafbaar en er komt een flexibel geldboeteplafond voor rechtspersonen en komt er een beperking van de aftrek van kosten bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Tenslotte wordt de procedure voor toetsing van het verschoningsrecht aangepast.

Bron: klik hier

Wordt u als verdachte aangemerkt van een economisch of financieel economisch delict, neemt u dan contact op met mr. J.W.D. (Jaap-Willem) Roozemond of mr. J. (Arjan) De Haan.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×