Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Wet werk en een hoop onzekerheid | Joop.nl

7 juli 2015

In: Kennisbank: bestuursKennisbank: civielNieuwsberichtenR+DH in de Media

Hieronder treft u een kort citaat aan van het bericht in de media. Voor een reactie op dit bericht of over de zaak kunt u contact opnemen met Arjan de Haan. De bronvermelding treft u onder het citaat aan.

 

Wet Werk en een hoop Onzekerheid

Eén doel van de Wet werk en zekerheid is het versterken van de positie van mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten, maar de vraag is hoe dit in de praktijk uit zal pakken

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is ingegaan. Het idee achter de wetswijziging is dat het ontslagrecht sneller, eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar wordt. Wat betekent dit voor uw positie als werknemer op de arbeidsmarkt?

Eerst een kort overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen:

Maximaal aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten
1. Indien er meerdere overeenkomsten worden gesloten en een termijn van twee jaar is overschreden, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
2. De elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten moeten elkaar dan niet met meer dan 6 maanden (als tussenpoos) hebben opgevolgd. Voorheen was dat 3 maanden. Na zes maanden mag de werkgever opnieuw een arbeidsovereenkomst aanbieden zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat;
3. Deze maatregel zou er voor zorgen dat een werknemer eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt en daarmee meer zekerheid.

Ontslagroutes
1. Voor bedrijfseconomische redenen en voor ontslag wegens langdurige ziekte moet de werkgever naar het UWV;
2. Ontslag om andere redenen (bijvoorbeeld als werknemer en werkgever niet meer door één deur kunnen) gaan via de kantonrechter.

Ontslagvergoeding (transitievergoeding genoemd)
1. Een vergoeding wordt toegekend als iemand 2 jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Deze vergoeding wordt ook toegekend als de werknemer het initiatief neemt voor de beëindiging op het moment dat de werkgever een ernstig verwijt valt te maken. De vergoeding is ook verschuldigd na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid als de arbeidsovereenkomst eindigt;
2. Het uitgangspunt is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar als je langer dan 10 jaar in dienst bent geweest;
3. De maximum hoogte van de vergoeding is EUR 75.000. Werknemers die meer verdienen dan EUR 75.000 per jaar kunnen maximaal een jaarsalaris krijgen;
4. De vergoeding is o.a. bedoeld om ander werk te vinden door jezelf bijvoorbeeld te scholen en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeel in dienst te nemen zonder het risico te lopen uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen te moeten betalen.

WW-uitkering
1. Nadat u een half jaar uitkering heeft ontvangen, wordt alle arbeid als passend aangemerkt. De reistijd of uw oude loonniveau maakt niet uit;
2. Als u werk vindt, wordt het loon voor de eerste twee maanden met 75% verrekend met uw uitkering en vanaf de derde maand 70% van het loon met de uitkering. De wetgever wil hiermee bereiken dat werken sowieso loont;
3. De WW-uitkering wijzigt verder per 1 januari 2016 doordat deze stapsgewijs wordt teruggebracht in maanden. Vanaf 2019 is het maximaal aantal uitkeringsmaanden gesteld op 24. Dat is nu nog 36 maanden.
4. Van deze versobering zou een prikkel uitgaan om eerder een baan te vinden aldus het CPB.

 

Dit betreft slechts een deel van het artikel. Voor het gehele artikel zie onderstaande link.

 

Bron: Klik hier voor het artikel.

Klik hier voor een overzicht van de artikelen van mr. J.W.D. (Jaap-Willem) Roozemond voor Joop.nl

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×