Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Goede of frauduleuze zorg | Zorgvisie oktober 2017

3 oktober 2017

In: NieuwsberichtenR+DH in de Media

mr Jaap-Willem Roozemond en mr Arjan de Haan hebben in de Zorgvisie een tweede artikel geschreven over fraude in de zorg. Eerder verscheen van de hand van mr Roozemond in de Zorgvisie augustus 2016: Strafrechtelijke aansprakelijkheid in de zorg. De Haan en Roozemond zijn specialisten op het gebeid van strafrecht in de zorg. Zij staan de grotere zorgorganisaties bij in Nederland.

 

Hieronder treft u een kort citaat aan van het bericht in de media. Voor een reactie op dit bericht of over de zaak kunt u contact opnemen met Arjan de Haan. De bronvermelding treft u onder het citaat aan.

 

Goede of frauduleuze zorg

De publieke verontwaardiging over fraude met zorggeld is groot. Zorgkantoren trekken alles uit de kast om te laten zien dat ze er ook bovenop zitten. Twee zaken roepen de vraag op of de jacht op pgb-fraude in het belang van de budgethouder is.

Totaal onverwacht komen op een dag in 2014 elf mensen het huis van zorgmanager X binnenvallen. Hij blijkt te worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Het hele huis overhoop, maar ‘niets noemenswaardigs gevonden’. X is werkzaam bij een zorgaanbieder in het oosten van het land waar hij naar zijn volle overtuiging goed werk doet met het bieden van een veilige woonomgeving aan mensen met psychiatrische problemen ‘en andere hulpvragen’. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) verdenkt de zorgaanbieder van fraude met pgb’s, over de periode 2009 tot en met 2013. De organisatie rekent namelijk een uur toezicht per dag voor beschikbaarheid en alle geleverde onplanbare zorg. ‘Cliënten wonen bij ons intramuraal of zitten in een begeleid woonhuis waar dagelijks een medewerker langskomt. Dat ene uur staat dan voor de 24 uur per dag beschikbaarheid die wij aanbieden per etmaal.’ Het zorgkantoor neemt genoegen met een globale registratie van een uur per dag Toezicht, gedeclareerd onder ‘Individuele Begeleiding’. Volgens X zijn de contacten met het zorgkantoor goed, er zijn gezamenlijke gesprekken met budgethouders geweest tijdens bewustekeuzegesprekken en huisbezoeken en ‘tientallen aanvullende controles’ op zorginhoud nadat verantwoording is afgelegd. De directie spreekt haar werkwijze geregeld door met een regiomanager van het zorgkantoor. Daarnaast is de zorgaanbieder naar eigen zeggen ‘goed op de hoogte van wat wel en niet mag volgens de indicatiewijzer, gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg en contacten met Per Saldo, waar ook cursussen werden gevolgd.’

Gebrek aan kennis

Groot is de verbazing als de ISZW ineens vindt dat Toezicht niet onder de zorgfunctie Individuele Begeleiding valt. ISZW vraagt op detail aan te tonen hoe die 24-uurszorg eruitzag. Manager X: ‘Jaren na dato is dat niet meer te doen.’
Een ander probleem is volgens hem dat er te weinig kennis van zaken is over de zorgfunctie Begeleiding Groep. Een budgethouder mag vanuit een pgb geen sport of creatieve activiteiten financieren. Wat wel mag, is met het pgb Begeleiding Groep inkopen. De activiteit die onder begeleiding wordt gedaan, is ondergeschikt, zegt X: ‘Je kan samen creatief verven, een film kijken, of christelijke liederen zingen. Zolang het maar een activiteit is die structurerend is en onder begeleiding valt.’ Maar de ISZW keurt nu, jaren later, al deze zorg af. Voor de ISZW vallen dergelijke groepsactiviteiten allemaal onder de noemer ‘vrijetijdsbesteding’ of ‘pastoraat’.

Manager X vermoedt boze opzet van rancuneuze ex-collega’s die de zorgaanbieder bij de politie zwart hebben gemaakt. ‘De ISZW geloofde hen en heeft zo een strafdossier opgezet waarin alles bijdraagt om de instelling negatief te framen. En dat terwijl onze cliënten gewoon heel tevreden zijn over de zorg.’ Tijdens zijn verhoor merkt X naar eigen zeggen dat de rechercheurs en de officier van justitie weinig kaas hebben gegeten van de toenmalige regels binnen de AWBZ-zorg. ‘Rechercheurs die mij verhoorden waren gedetacheerd vanuit de arbeidsinspectie en konden bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen dagbesteding en vrijwilligerswerk. Ze gingen daarin ook totaal voorbij aan de onafhankelijke indicaties van het CIZ die de zorgzwaarte bepalen die een cliënt nodig heeft.’ X vertelt dat het bieden van toezicht vandaag de dag wordt betaald als ‘zorg in natura’ vanuit de Wmo ‘Wat we toen deden, doen we nog steeds en het wordt gesubsidieerd.’

Roozemond en De Haan verwachten pas in 2018 een uitspraak in de zaak tegen zorgaanbieder X. In de civiele procedure tegen Y probeert men tot een schikking te komen. De strafzaak tegen Y is nog niet in behandeling genomen.

 

Dit betreft slechts een deel van het artikel. Voor het gehele artikel zie onderstaande link.

 

Bron: https://www.zorgvisie.nl/magazine-artikelen/goede-frauduleuze-zorg/

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×