Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

“Het doel van het EOM is het (beter) bestrijden van vormen van criminaliteit die de financiële belangen van de Europese Unie schaden.”

Het EOM, een nieuw Europees Openbaar Ministerie

15 juli 2021

In: BlogBlog - Strafrecht

Per 6 mei 2021 is de Invoeringswet EOM in werking getreden. Vanaf die datum kan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) strafbare feiten opsporen en vervolgen in Nederland. Dat levert een aantal interessante vragen op, zoals wat is het EOM, welke strafbare feiten mogen ze vervolgen, welke opsporingsinstanties zijn aangewezen en welke rechtbanken zijn bevoegd. In deze blog gaan we op al deze vragen in.

Het Europees Openbaar Ministerie vindt zijn oorsprong in het werkingsverdrag van de Europese Unie. Het EOM is opgericht door middel van een verordening. Daarin is bepaald dat het EOM bestaat uit een centraal kantoor en decentrale Europese aanklagers. Het centrale kantoor is gevestigd in Luxemburg. De decentrale aanklagers bevinden zich in de lidstaten van de Europese Unie, zo ook in Nederland. Het doel van het EOM is het (beter) bestrijden van vormen van criminaliteit die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Dat roept direct de vraag op welke strafbare feiten de financiële belangen van de Unie schaden.

In de zogeheten ‘PIF-richtlijn’ is opgenomen ten aanzien van welke strafbare feiten het EOM bevoegdheid heeft. Het gaat met name om BTW-fraude waarmee meer dan 10 miljoen euro gemoeid is, aanbestedingsfraude, witwassen, een bepaalde vormen van actieve- en passieve corruptie.  Het financiële belang van de Unie staat bij deze strafbare feiten steeds centraal. Dat betekent dat, bijvoorbeeld, een verdenking van witwassen niet direct door het EOM onderzocht zal worden. Dat hangt af van de situatie.

Als sprake is van een verdenking van de hiervoor genoemde strafbare feiten, dan zal een Europees gedelegeerd aanklager het opsporingsonderzoek leiden en beslissen over de vervolging. Dat is een rechterlijke (officier van justitie) ambtenaar bij het Functioneel Parket. Deze officier van justitie geeft leiding aan de bijzondere opsporingsinstanties die zijn belast met de opsporing, waaronder onder andere de FIOD en de NVWA.

Als de officier van justitie uiteindelijk besluit te vervolgen, dan kan dat slechts bij een aantal rechtbanken. Dit zijn de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Overijssel en Oost-Brabant.

In deze blog hebben we de meest voorkomende vragen beantwoord. Mocht je naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben of ben je betrokken in een opsporingsonderzoek van het EOM, neem dan gerust contact op met Jaap-Willem Roozemond en Justin Zwaan.

__________________________________________________________________________________________

First conviction in EPPO case: former Slovak mayor sentenced to 3 years of conditional imprisonment

23 november 2021 (Bron)

Yesterday, The Special Penal Court of the Slovak republic issued the first conviction verdict in an EPPO investigation. The former mayor of a municipality in Eastern Slovakia plead guilty for committing an attempted offence against the financial interest of the EU, based on the fact that he falsified documents in order to illegally obtain a financial support from the European Social Fund for co-financing of local services.

The total damage that could have been caused is more than €93 000. The court imposed him a conditional imprisonment of 3 years with probation period and disqualification for a position in public office for 5 years.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×