Advocaat: Rebecca de Haan

Werknemer van fraude verdacht: mag de werkgever het (zakelijke) e-mailverkeer controleren?
Werknemer van fraude verdacht: mag de werkgever het (zakelijke) e-mailverkeer controleren?

Als een werkgever signalen binnenkrijgt over een werknemer die misschien bij strafbare feiten is betrokken, kan de werkgever een onderzoek instellen. Werkgevers kunnen dan besluiten om onderzoek te doen naar het e-mailverkeer en/of het internetgebruik van de werknemer binnen het bedrijf. Het controleren (monitoren) van het e-mailverkeer is niet zomaar toegestaan.

Strafbare oplichting of slecht ondernemerschap?
Strafbare oplichting of slecht ondernemerschap?

Een strafzaak tegen een onderneming wordt beoordeeld in de context waarbinnen die onderneming handeldrijft. Er gelden voor elke branche wet- en regelgeving. Ook zijn de gebruiken binnen een branche belangrijk. Als advocaten houden wij dan ook ontwikkelingen in de branches waarin wij actief zijn bij.

Bezint eer ge verstuurd!
Bezint eer ge verstuurd!

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit had aan een bedrijf gevraagd of zij steekproefsgewijs het kwikgehalte in zwaardvis controleerde.

Levensdelicten in de zorg
Levensdelicten in de zorg

De afgelopen jaren zijn er regelmatig zaken geweest waarin een verdenkging was van een levensdelict in de zorg. Een bekende zaak, is de zaak tegen Lucia de Berk. Zij werd verdacht van zeven moorden en drie pogingen tot moord.

Dagvaarding ontvangen?
Dagvaarding ontvangen?

Heeft u een dagvaarding voor de politierechter of meervoudige strafkamer ontvangen? Neem dan gelijk contact met ons op! Onze specialisten helpen u gelijk op weg.

Mag de gemeente een Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren bij Wmo-zorgaanbieders en Jeugdwet-zorgaanbieders?
Mag de gemeente een Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren bij Wmo-zorgaanbieders en Jeugdwet-zorgaanbieders?

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijke instrument. Op basis van gebeurtenissen in het verleden wordt vooraf een risico-inschatting gemaakt of de betrokken persoon of organisatie gebruik maakt van crimineel verkregen vermogen en/of strafbare feiten pleegt. Gemeenten kunnen een beroep op de Wet Bibob doen in geval van vergunningen, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten en subsidies. Voor zorgaanbieders die Wmo-zorg en jeugdzorg bieden, zullen de laatste twee categorieën in principe relevant zijn.